Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Ιστορικό
Κατασκευές
Διακριβώσεις
Προσφορές
Επικοινωνία
 

Υπηρεσίες: Τεχνική & Επιστημονική Υποστήριξη

 

Η VAL Electronic στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των πελατών μας Προσφέρουμε:

Εγκατάσταση των οργάνων που προμηθεύουμε, με Πιστοποίηση Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Απόδοσης (Installation, Operation and Performance Qualification).
Εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού του εργαστηρίου.
Συμφωνητικό για περιοδικό έλεγχο και συντήρηση των επιστημονικών οργάνων για τη σωστή λειτουργία τους και την εξασφάλιση σωστών μετρήσεων.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού και την σωστή λειτουργία του εργαστηρίου
Δανικό όργανο έως τη παραλαβή του καινούριου.

 

Ανθρώπινο Δυναμικό και Εμπειρία

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της VAL Electronic αποτελείται από τεχνικούς με πολυετή εμπειρία και υψηλό τεχνικό επίπεδο.
Για την άρτια και αποτελεσματική εκπαίδευση των τεχνικών μας, όλοι οι συνεργάτες μας εκπαιδεύονται περιοδικά στους οίκους που αντιπροσωπεύουμε και σε σεμινάρια που διεξάγονται από το ΕΙΜ και από άλλους φορείς.
Η μακρόχρονη εμπειρία μας στις επισκευές οργάνων και βιομηχανικών συστημάτων εξασφαλίζουν τις καλύτερες και οικονομικότερες λύσεις.
Στόχος μας είναι η σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων των πελατών μας με αξιοπιστία και συνέπεια. Για αυτό το σκοπό διαθέτουμε αξιόπιστα όργανα και άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό.

 
 
 
 
   
  VAL Electronic
Τατoΐου 122 & Παρθενώνος 1
GR-14671 Νέα Ερυθραία

Τηλέφωνο: 210-8075719
Κινητό: 697-7391222
FAX: 210-8075719

Διευθυντής : Αντώνης Βαλελής
   
 
 
 
 

 
Copyright © VAL Electronic